Buhalterinės apskaitos paslaugos Klaipėdoje

Personalo apskaita

Personalo valdymo dokumentai

Įdarbinimo dokumentai
 • Prašymas priimti į darbą;
 • Darbo sutartis;
 • Pranešimas socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią;
 • Įsakymas apie priėmimą į darbą;
 • Darbo pažymėjimas;
 • Pareiginiai nuostatai (pareiginė instrukcija);
 • Asmens kortelė;
 • Prašymas išduoti mokėjimo kortelę arba pervesti darbo užmokestį į nurodytą kortelę;
 • Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio;
 • Darbo užmokesčio kortelė;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis (jei reikia);
 • Asmens byla.
Darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas ir atleidimo iš darbo dokumentai

Kai darbuotojas perkeliamas į kitas pareigas toje pačioje įmonėje:

 • Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas
 • Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas;
 • Įrašai darbo užmokesčio kortelėse (jei keitėsi darbo užmokestis).

Darbuotojo atleidimas iš darbo:

 • darbuotojo prašymas ir įmonės direktoriaus įsakymas;
 • darbuotojo ir darbdavio rašytinis susitarimas dėl darbo sutrties nutraukimo (jei  DK 125 str.);
 • Darbo sutarties nutraukimas;
 • Darbo sutarčių registravimo žurnale žyma apie darbo sutarties nutraukimą;
 • Darbuotojų darbo pažymėjimų registre žyma apie darbo pažymėjimo grąžinimą darbdaviui;
 • Įrašų atlikimas buhalteriniuose dokumentuose bei visiškas atsiskaitymas su darbuotoju;
 • Pranešimas Socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą.

 

Darbo veiklos procesų dokumentavimas personalo įsakymuose
 • Įsakymai skatinimo ir nuobaudų klausimais;
 • Įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais.
Kiti įmonės rengiami dokumentai
 • Raštai;
 • Siunčiami dokumentai;
 • Vidaus dokumentai.